Шакти-садхана

śakti sādhanā

bhagavatī mantra:

aiṃ hrīṃ kliṃ cāmuṇḍāyai viccai|

Деви-гаятри:

sarvamohinyai vidmahe viśva jananyai dhīmahi tannauḥ śaktiḥ pracodayāt ॥

॥ śrī ambe stuti ॥

yā śrīḥ svayaṃ sukṛtināṃ bhuvaneṣvalakṣmīḥ pāpātmānāṃ kṛtadhiyāṃ hṛdayeṣu buddhiḥ ।
śraddhā satāṃ kulajanaprabhavasya lajjāṃ tāṃ tvāṃ natāsmi paripālya devi viśvam ॥
devī prapannārtihare prasīda prasīda mātarjagato'khilasya ।
prasīda viśveśvari pāhi viśvaṃ tvamīśvarī devi carācarasya ॥
bhagavatī mahimā (stuti):
yā śrīḥ svayaṃ sukṛtināṃ bhuvaneṣvalakṣmīḥ
pāpātmanāṃ kṛtadhiyāṃ hṛdacayeṣu buddhiḥ
śraddhā satāṃ kulajana prabhavasya lajjāṃ
tāṃ tvāṃ natāsmi paripālaya devi viśvam ॥
devī prapannārtihare prasīda prasīda mātarjagata'khilasya
prasīda viśveśvari pāhi viśvo tvamīśvarī devī carācarasthasya॥

Дурга-кавача:

Винийога:

oṃ asya śrīcaṇḍīkavacasya brahmā ṝṣiḥ anuṣṭup candaḥ cāmuṇḍā devatā aṅganyāsoktamātaro bījam digbanghādevatāstattvam śrījagadambāprītyarthe saptaśatīpāṭhāṅgatvena jape viniyogaḥ ।

Кавача:

namaścaṇḍikāyai
mārkaṇḍeya uvāca
yad guhyaṃ paramaṃ loke sarvarakṣākaraṃ nṛṇām ।
yanna kasyacidākhyātaṃ tanme brūhi pitāmaha! ॥1॥
brahmovāca
asti guhyatamaṃ vipra! sarvabhūtopakārakam !
devyāstu kavacaṃ puṇyaṃ taccṛṇuṣva mahāmune ॥2॥
prathamaṃ śailaputrī ca dvitīyaṃ brahmacāriṇī ।
tṛtīyaṃ candraghaṇṭeti kūṣmāṇḍeti caturthakam ॥3॥
paṇcama skandamāteti ṣaṣṭaṃ kātyāyanīti ca ।
saptamaṃ kālarātrīti mahāgaurīti cā'ṣṭamam ॥4॥
navamaṃ siddhidātrī ca navadurgāḥ prakīrtitāḥ ।
uktānyetāni nāmāni bahmaṇyeva mahātmanā ॥5॥
agninā dahyamānastu śatrumadhye gato raṇe ।
viṣame durgame caiva bhayārtāḥ śaraṇaṃ gatāḥ ॥6॥
na teṣāṃ jāyate kiścidaśubhaṃ raṇasaṅkaṭe ।
nāpadam tasya paśyāmi śoka-duḥkha-bhayaṃ na hi ॥7॥
yaistu bhaktayā smṛtā nūnaṃ teṣāṃ vṛddhiḥ prajāyate ।
ye tvāṃ smaranti deveśi! rakṣase jātra saṃśayaḥ ॥8॥
pretasaṃsthā tu cāmuṇḍā vārāhī mahiṣāsanā ।
aindrī gajasamārūḍhā vaiṣṇavī garuḍāsanā ॥9॥
māheśvarī vṛṣārūḍhā kaumārī śikhivāhanā ।
lakṣmīḥ padmāsanā devī padmahastā haripriyā ॥10॥
śvetarūpadharā devī īśvarī vṛṣavāhanā ।
brāhmī haṃsasamārūḍhā sarvābharaṇa-bhūṣitā ॥11॥
ityetā mātaraḥ sarvāḥ sarvāyogasamanvitāḥ ।
nānābharaṇa-śobhāḍhyā nānāratnopaśobhitāḥ ॥12॥
dṛśyanterathamārūḍhā devyah krodhasamākulāḥ ।
śaṅkhaṃ cakraṃ gadāṃ śaktiṃ halaṃ ca musalāyudham ॥13॥
kheṭakaṃ tomaraṃ caia paraśuṃ pāśameva ca।
kuntāyudhaṃ triśūlaṃ ca śārṅgamāyudhamuttamam॥14॥
daityānāṃ dehanāśāya bhaktānāmabhayāya ca ।
dhārayantyāyudhānītthaṃ devānāṃ ca hitāya vai ॥15॥
namaste'stu mahāraudre mahāghora – parākrame ।
mahābale mahotsāhe mahābhaya – vināśini ॥16॥
trāhi māṃ devi ! duṣprekṣye śatrūṇāṃ bhayavarddhini ।
prācyāṃ sakṣatu māmaindrī āgneyyāmagnidevatā ॥17॥
dakṣiṇe'vatu vārāhī nairṛtyāṃ khaḍgadhāriṇī ।
pratīcyāṃ vāruṇī rakṣed vāyavyā mṛgavāhinī ॥18॥
udīcyāṃ pātu kaumārī īśānyāṃ śūladhāriṇī ।
ūrdhva brahmāṇi me rakṣedadhastād vaiṣṇavī tathā ॥19॥
evaṃ daśa diśo rakṣeccāmuṇḍā śavavāhanā ।
jayā me cā 'grataḥ pātu vijayā pātu pṛṣṭhataḥ ॥20॥
ajitā vāmapārśve tu dakṣiṇe cā'parājitā ।
śikhāmudyotinī rakṣedumā mūrdhni vyavasthitā ॥21॥
mālādharī lalāṭe ca bhruvau rakṣed yaśasvinī ।
trinetrā ca bhruvorbhadhye yamaghaṇṭā ca nāsike ॥22॥
śaṅkhinī cakṣuṣormadhye । kṣotrayordvāravāsinī ।
kapolau kālikā rakṣet karṇamūle tu śāṅkarī ॥23॥
nāsikāyāṃ sugandhā ca uttaroṣṭhe ca carcikā ।
adhare cā'mṛtakalā jivhāyāṃ ca sarasvatī ॥24॥
dantān rakṣatu kaumārī kaṇṭhamadhye ca caṇḍikā ।
ghaṇṭikāṃ citraghaṇṭā ca mahāmāyā ca tāluke ॥25॥
kāmākṣī cibukaṃ rakṣed vācaṃ me sarvamaṅgalā ।
grīvāyāṃ bhadrakālī ca pṛṣṭhavaṃśe dhanurdharī ॥26॥
nīlagrīvā bahiḥ kaṇṭhe nalikāṃ nalakūbarī ।
skandhayoḥ khaḍiganī rakṣed bāhame vajradhāriṇī ॥27॥
hastayordaṇḍinī rakṣedambikā cāṅgulīṣu ca ।
nakhāñcūleśvarī rakṣet kukṣau rakṣet kuleśvarī ॥28॥
stanau rakṣenmahādevī manaḥ śoka-vināśinī ।
hṛdaye lalitā devī udare śūladhāriṇī ॥29॥
nābhau ca kāminī rakṣed guhyaṃ guhyeśvarī tathā ।
pūtanā kāmikā medraṃ gude mahiṣavāhinī ॥30॥
kaṭyāṃ bhagavatī rakṣejjānunī vindhyavāsinī ।
jaṅghe mahābalā rakṣet sarvakāmapradāyinī ॥31॥
gulphayo – rnārasiṃhī ca pādapṛṣṭhe tu taijasī ।
pādāṅgulīṣu śrī rakṣet pādā'dhaḥsthalavāsinī ॥32॥
nakhān daṃṣdrā karālī ca keśāṃścaivordhvakeśinī ।
romakūpeṣu koberī tvacaṃ bāgīśvarī tathā ॥33॥
rakta-majjā-vasā-māṃsānyasthi-medāṃsi pārvatī ।
antrāṇi kālarātriśca pitaṃ ca mūkuṭeśvarī ॥34॥
padmāvatī padmakośe kaphe cuḍāmaṇistathā ।
jvālāmukhī nakhajvālāmabhedyā sarvasandhiṣu ॥35॥
śukraṃ brahmāṇi me rakṣeccāyāṃ catreśvarī tathā ।
ahaṅkaraṃ mano buddhiṃ rakṣen me dharmakāriṇī ॥36॥
prāṇā'pānau tathā vyānamudānaṃ ca samānakam ।
vajrahastā ca me rakṣet prāṇaṃkalyāṇaṃ śobhanā ॥37॥
rase rūpe ca gandhe ca śabde sparśe ca yoginī ।
sattvaṃ rajastamaścaiva rakṣennārāyaṇī sadā ॥38॥
āyū rakṣatu vārāhī dharma rakṣatu vaiṣṇavī ।
yaśaḥkīrti ca lakṣmīṃ ca dhanaṃ vidyāṃ ca cakriṇī ॥39॥
gotramindrāṇi me rakṣet paśūna me rakṣa caṇḍike ।
putrān rakṣenmahālakṣmīrbhāryā rakṣatu bhairavī ॥40॥
panthānaṃ supathā rakṣenmārga kṣemakarī tathā ।
rājadvāre mahalakṣmīrvijayā sarvataḥ sthitā ॥41॥
rakṣāhīnaṃ tu yat sthānaṃ varjitaṃ kavacena tu ।
tatsarva rakṣa me devi! jayantī pāpanāśinī ॥42॥
padamekaṃ na gaccettu yadīcceccubhamātmanaḥ ।
kavacenāvṛto niḥtyaṃ yatra yatraiva gaccati ॥43॥
tatra tatrā'rthalābhaśca vijayaḥ sārvakāmikaḥ ।
yaṃ yaṃ cintayate kāmaṃ taṃ taṃ prāpnoti niścitam ॥44॥
paramaiśvaryamatulaṃ prāpsyate bhūtale pumān ।
nirbhayo jāyate martyaḥ saṃgrāmeṣvaparājitaḥ ॥45॥
trailokye tu bhavet pūjyaḥ kavacenā''vṛtaḥ pumān ।
idaṃ tu devyāḥ kavacaṃ devānāmapi durlabham ॥46॥
yaḥ paṭhet prayāto niḥyaṃ sitrasandhayaṃ śraddhayā'nvitaḥ ।
daivīkalā bhavetasya trailokyeṣvaparājitaḥ ॥47॥
jīved varṣaśataṃ sāgramapamṛtyu - vivarjitaḥ ।
naśyanti vyādhyaḥ sarve lūtā-visphoṭakādayaḥ ॥48॥
sthāvaraṃ jaṅgamaṃ caiva kṛtrimaṃ cā'pi yad viṣam ।
abhicārāṇi sarvāṇi mantra-yantrāṇi bhūtale ॥49॥
bhūcarāḥ khecarāścaiva kulajāścopadeśikāḥ ।
sahajāḥ kulajā mālā ḍākinī śākinī tathā ॥50॥
antarakṣicarā ghorā ḍākinyaśca mahābalāḥ ।
graha-bhūta-piśācāśca yakṣa-gandharva-rākṣasāḥ ॥51॥
brahma-rākṣasa –betālāḥ kūṣmāṇḍā bhairavādayaḥ ।
naśyanti darśanāttasya kavace hṛdi saṃsthite ॥52॥
mānonnatirbhaved rājñastejovṛddhikaraṃ param ।
yaśasā vardhate so'pi kīrti –maṇḍita –bhūtale ॥53॥
japet saptaśatīṃ caṇḍīṃ kṛtvā tu kavacaṃ purā ।
yāvad bhūmaṇḍalaṃ dhatte sa-śaila-vanakānanam ॥54॥
tāvattiṣṭhati medinyāṃ santatiḥ putrapautrikī ।
dehānte paramaṃ sthānaṃ yatsurairapi durlabham ॥55॥
prāpnoti purūṣoṃ nityaṃ mahāmāyāprasādataḥ ।
labhate paramaṃ rūpaṃ śivena saha modate ॥56॥
iti bārāhapurāṇe hariharabramhaviracitaṃ durgā–kavacaṃ samāptam ।